เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟท์แวร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นบริษัทสัญชาติไทย 100%

โดยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

เราเริ่มต้นธุจกิจจากการรวมกลุ่มคนที่ผ่านการทำงานเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขหรือปรับปรุงขบวนการผลิต / การตรวจวัด / การเฝ้าระวัง หรือ การเก็บข้อมูล ในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเราสามารถให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบใหม่ทั้ง Hardware และ Software หรือ ทำการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้น ทั้ง Hardware และ Software โดยเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เกี่ยวกับงาน Automation System (PLC, HMI, SCADA, Robot, Motor Drive) และ Traceability System / Shop-floor Control (WEB, Windows Application, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL) รวมทั้งด้านการออกแบบ บอร์ดอีเลคทรอนิคส์ ที่ใช้ Microcontroller (ATMEL, MICROCHIP) ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆใน แบบมีสาย หรือไร้สาย

 

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น และราคาที่เหมาะสม รวมทั้งความซื่อตรงต่อลูกค้าในเรื่องของข้อมูลด้านต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อให้บริการในโอกาสต่อไป

หากท่านสนใจบริการของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 087-555-7697 , 094-519-8978 หรืออีเมลล์ที่ sale@ese.co.th